Fény Utcai Piac

Fény Utcai Piac Kft. vezető tisztségviselői

A Fény Utcai Piac Kft. a II. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdona.
A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület és a polgármester (átruházott jogkörben) gyakorolja.
A Társaság ügyvezetőjének munkáját 5 fős Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A vezető tisztségviselő neve: Kiss Ferenc

  • munkaköre: igazgató
  • személyi alapbére: bruttó 1.030.500 Ft/hónap + a Felügyelő Bizottság által évente meghatározott teljesítménykövetelmény teljesítése esetén 100%-os teljesítményarányos juttatás.
  • egyéb juttatások: dolgozói cafeteria
  • végkielégítés: Javadalmazási Szabályzat szerint
  • a felmondási idő: 90 nap